جدیدترین فایل پاورپوینت خلاصه کتاب مقدمه ای بر نظریه های یادگیری دکتر سیف

جدیدترین فایل پاورپوینت خلاصه کتاب مقدمه ای بر نظریه های یادگیری دکتر سیف با مطالب مهم خلاصه کتاب مقدمه ای بر نظریه های یادگیری دکتر سیف , مقدمه ای بر نظریه های یادگیری دکتر سیف , پاورپوینت خلاصه کتاب نظریه های یادگیری دکتر سیف برای شما آماده شده است. میتوانید از طریق لینک زیر دانلود کنید.

دانلود فایل :

پاورپوینت خلاصه کتاب مقدمه ای بر نظریه های یادگیری دکتر سیف

درقالب pdf , و تعدا د 38 صفحه

عناوین موضوعات :

تعریف کیمبل از یادگیری

جنبه های نظریه

پژوهشهای تازه

اندیشه های ثرندایک

شرطی سازی اسکینر

نظریه کنشکر

مقایسه اسکینر و ثرندایک

و غیره…….

یادگیری تغییر نسبتا پایدار در رفتار بالقوه فرد که در نتیجه تمرین تقویت شده رخ می دهد. اسکینر معتقد یادگیری عین تغییرات رفتاری است و حتما باید به تغییر قابل مشاهده بی انجامد.