شیمی · فوریه 4, 2022 0

جدیدترین فایل پاورپوینت فلوئور

جدیدترین فایل پاورپوینت فلوئور با مطالب مهم پاورپوینت فلوئور,پاورپوینت, فلوئور, برای شما آماده شده است. میتوانید از طریق لینک زیر دانلود کنید.

نوع فایل power point

قابل ویرایش 13 اسلاید

قسمتی از اسلایدها

فلوئور عنصری طبیعی است که تقریباً در تمام آب های آشامیدنی و خاک یافت می شود. اگر چه محتوای فلوئور آنها در سراسر دنیا بسیار متفاوت می باشد . اگر چه فلوئور به عنوان یکعنصر ضروری در نظر گرفته نمی شود، ولی این آنیون برای سلامتی استخوان ها و دندان مهم شناخته شده است. یک اسکلت با اندازه متوسط mg5/2 فلوئو دارد.

به علت اثرات مفید فلوئور

بر مینای دندان که سبب حداکثر مقاومت به پوسیدگی های دندانی می شود .

اثرات آن روی هیدروکسی آپاتیت اسکلتی ، فلوئور عنصر مهمی محسوب می شود.

فلوئور از طریق ممانعت آنزیمی به عنوان یک عامل ضد میکروبی در حفره دهان عمل میکند .

فهرست مطالب و اسلایدها

عملکـــــــرد

کمبـــود

منابع غذایی و دریافت

مسمومیت