حسابداری · فوریه 4, 2022 0

جدیدترین فایل محاسبه متغیرهای مالی شرکت کف از سال 80 الی 89

جدیدترین فایل محاسبه متغیرهای مالی شرکت کف از سال 80 الی 89 با مطالب مهم محاسبه متغیرهای مالی شرکت کف از سال 80 الی 89 برای شما آماده شده است. میتوانید از طریق لینک زیر دانلود کنید.

محاسبه متغیرهای مالی شرکت کف از سال 80 الی 89
دسته: مدیریت مالی- حسابداری
فرمت:Excel
این فایل شامل متغیرهای اهرم مالی، نسبت قیمت به سود، ارزش بازاری به دفتری، اندازه، ضریب بتا، اهرم مالی صنعت، نسبت تمرکز(شاخص هرفیندال) و بازده غیر عادی شرکت کف در فاصله زمانی سالهای 80 الی 89 می باشد.