مدیریت · فوریه 3, 2022 0

پاورپوینت دوره انگیزش در کار ویژه مدیران پایه

پاورپوینت دوره انگیزش در کار ویژه مدیران پایه با محتوای کلیدی پاورپوینت, دوره, انگیزش ,در, کار ,ویژه ,مدیران, پایه, و شناسه اختصاصی 28581 آماده دانلود هست.

توضیحات ابن فایل:
نوع فایل:power point

قابل ویرایش:68 اسلاید:

قسمتی از اسلایدها:

به نظر مک کللند ، این انگیزه بعنوان اشتیاق فرد برای کسب استانداردهای ایده آل در انجام امور محوله یا توفیق در وضعیت های رقابتی است و نقطه مقابل انگیزه قدرت می باشد

انگیزه پیوستگی یعنی نیاز شدید به تعلق و پذیرفته شدن توسط گروه . این انگیزه نقشی بسیار پیچیده ولی حیاتی در رفتار انسان بازی می کند

این انگیزه در کشورهای پیشرفته صنعتی نمود بیشتری دارد ، و با احساس عدم امنیت در مورد مسائلی مثل پرداخت اقساط منزل ، جلب محبت خانواده و . . . مرتبط می باشد

انگیزه ایمنی و خود آگاه را می توان با اقداماتی نظیر بیمه کردن کارکنان ، ایجاد صندوق های بازنشستگی و پس انداز و امثال آن در محیط کار تأمین نمود

مقام یعنی رتبه نسبی فرد در گروه ، سازمان یا جامعه. افرادی که به دنبال سمبلهای مادی مقام ، مثل لباس فاخر ، اتومبیل لوکس ، و . . . هستند ، دارای این انگیزه می باشند

فهرست مطالب واسلایدها:

انگیزش

تعریف انگیزش

نمودار رابطه بین انگیزه ، رفتار و هدف

شکل ساده فرآیند انگیزش

نیاز

سائق

مشوق

انگیزه های ابتدایی

انگیزه های عمومی

تعدادی از انگیزه های عمومی

فرق انگیزه های ابتدایی با عمومی

انگیزه دلبستگی

انگیزه های ثانوی

انگیزه قدرت

انگیزه پیشرفت

ویژگی های افراد دارای انگیزه پیشرفت بالا

انگیزه پیوستگی

انگیزه ایمنی

راه های تأمین انگیزه ایمنی

انگیزه مقام

انواع نظریه های انگیزش

تئوری های محتوایی انگیزش کار

مهم ترین مدلهای محتوایی

سلسله مراتب نیازهای مازلو

ویژگی های تئوری مازلو

تئوری x وy

پیش فرض های تئوری x

مفروضات تئوری

y

انسان بالغ آرجریس

ویژگی های افراد نابالغ

عوامل بهداشتی

مشاغل انگیزشی از نظر هرزبرگ

تئوری اسناد

ابعاد مؤثر در نوع اسناد

خطای خود خدمتی


لینک دانلود فایل