روانشناسی · فوریه 4, 2022 0

جدیدترین فایل پاورپوینت خانواده درمانی تجربی کتاب خانواده درمانی ساموئل گلادینگ

جدیدترین فایل پاورپوینت خانواده درمانی تجربی کتاب خانواده درمانی ساموئل گلادینگ با مطالب مهم پاورپوینت خانواده درمانی تجربی کتاب خانواده درمانی ساموئل گلادینگ,خانواده درمانی تجربی,نظریه پردازان بزرگ,مفروضات تئوری,تکنیک های درمانی,بازی درمانی,پاورپوینت خانواده درمانی تجربی برای شما آماده شده است. میتوانید از طریق لینک زیر دانلود کنید.

پاورپوینت خانواده درمانی تجربی کتاب خانواده درمانی ساموئل گلادینگ

خانواده درمانی تجربی   شاخه ی خانواده درمانی تجربی از نهضت روانشناسی انسانگرایانه- وجودی در دهه 1960 شکل گرفت و زمانی که هنوز جدید بود بیشترین شهرت را داشت.برخی از طرفداران و پدیدآورندگان این نهضت تا حد زیادی از گشتالت درمانی،ایفای نقش روانی،درمان مراجع محور و نهضت گروه رویارویی آن دوره،تاثیر گرفتند.تاکید این شیوه بر روی تجربیات اینجا و اکنون روان درمانی افراد در مقابل اطلاعات تاریخی آنهاست.این شیوه بر روی مفاهیمی مانند رویارویی،فرآیند،رشد، خودانگیختگی و عمل تاکید دارد.در این شیوه عوامل نظری و انتزاعی به حداقل رسانده می شوند.کیفیت تجربیات موجود در خانواده،معیاری برای ارزیابی بهداشت روانی افراد،تصمیم گیری جهت ایجاد و یا عدم ایجاد اقدامات درمانی است. خانواده درمانی تجربی که اشکال مختلفی دارد بر انفعال و یا به عبارتی بر عواطف تاکید دارد.


مطالب:
خانواده درمانی تجربی
نظریه پردازان بزرگ
مفروضات تئوری
تکنیک های درمانی
بازی درمانی
نقش درمانگر
فرآیند و نتیجه
جنبه های منحصر به فرد خانواده درمانی تجربی
مفهوم سازی خانواده:چشم انداز تجربی
فرآیند درمان:خانواده درمانی تجربی

منبع: خانواده درمانی ساموئل گلادینگ