روانشناسی · فوریه 4, 2022 0

جدیدترین فایل پاورپوینت فصل اول کتاب خانواده درمانی نوشته ساموئل گلادینگ – چرخه زندگی فرد و خانواده (47 اسلاید)

جدیدترین فایل پاورپوینت فصل اول کتاب خانواده درمانی نوشته ساموئل گلادینگ – چرخه زندگی فرد و خانواده (47 اسلاید) با مطالب مهم پاورپوینت, چرخه زندگی فرد و خانواده, کتاب خانواده درمانی, نوشته, ساموئل, گلادینگ,پاورپوینت فصل اول کتاب خانواده درمانی نوشته ساموئل گلادینگ,پاورپوینت چرخه زندگی فرد و خانواده,پاورپوینت فصل 1 کتاب خانواده درمانی نوشته ساموئل گلادینگ برای شما آماده شده است. میتوانید از طریق لینک زیر دانلود کنید.

چرخه زندگی فرد وخانواده

نگاه سیستمی خانواده:
مقایسه تاثیر متقابل پویاییهای خانواده و افراد بر یکدیگر:
خانواده چیست؟
انواع خانواده
1.خانواده هسته ای

2.خانواده تک والد
3.خانواده آمیخته
4. خانواده دو شغلی
5. خانواده بدون فرزند
6.خانواده دارای فرزندان با نیازهای خاص
7.خانواده سالمند
8.خانواده چند نسلی
9.خانواده با سرپرستی جد
10.خانواده نظامی
فرد و رشد خانواده
زمان فردی،زمان اجتماعی،زمان تاریخی
رشد چرخه زندگی فردی
مراحل بحرانهای رشدی و تکلیف آنها
چرخه شش مرحله از خانواده سالم هسته ای
عواملی که بر ازدواج تاثیر منفی دارند:
زوج جدید
خانواده های دارای فرزندان خردسال
خانواده های دارای فرزنداوحدت بخشی چرخه های زندگی فرد و خانواده
ن نوجوان.
دلایل تنش وتعارض فزاینده خانوادگی دارای فرزندان نوجوان
خانواده های با فرزندان در حال ترک خانه
•هماهنگی با تناسب مراحل زندگی درمانگر با خانواده(مراجع)ک خانه
خانواده های که در سالهای آخر عمر هستند
قومیت و چرخه زندگی خانواده
بیماری حاد و مزمن وچرخه زندگی
کودکان با نیازهای ویژه و چرخه زندگی
فقر و تخصص گرایی و چرخه زندگی
منبع

چرخه زندگی فرد وخانواده

تاریخ خانواده ها به دوره ماقبل تاریخ برمیگردد ودارای نقش مهمی در رشد اشخاص و ملل بوده اند.نیروهای اجتماعی واقتصادی ،جنگها سیاستهای ملل و بلایای طبیعی ساختار و شکل خانواده ها را تغیر داده است.                                                                
باید از یک دیدگاه رشدی سیستمیک و تاریخی با خانواده ها کار شودو عوامل پویایی درونی و بیرونی و روابط متقابل در بررسی خانواده باید مورد توجه قرار گیرد.

نگاه سیستمی خانواده:

یک متخصص در بررسی خانواده ها چگونگی کار با آن ها باید عوامل تاریخی ،اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی را که در طول زمان بر خانواده ها تاثیر گذاشته اند مطالعه کند . این دانش شامل نگاه در خانواده به عنوان یک سیستم است .
 یک سیستم  مجموعه ای از واحد ها ،
بخش ها یا افراد متعامل با یکدیگر است
که به اتفاق هم یک کل را به وجود
می آورند.

فایل های دیگر این کتاب:

پاورپوینت فصل دوم کتاب خانواده درمانی ساموئل گلادینگ (34 اسلاید)

پاورپوینت فصل 3 کتاب خانواده درمانی ساموئل گلادینگ (کار با خانواده های متعلق به فرهنگ های گوناگون)

پاورپوینت زوج درمانی، ازدواج درمانی و غنی سازی ازدواج از صفحه 255 تا 295 کتاب خانواده درمانی ساموئ


پاورپوینت موضوعات اخلاقی و قانونی و حرفه ای در خانواده درمانی

پاورپوینت خانواده درمانی تجربی کتاب خانواده درمانی ساموئل گلادینگ