روانشناسی · فوریه 4, 2022 0

جدیدترین فایل پاورپوینت جامع روابط و ارتباط در ازدواج (جاذبه، تشکیل، ادامه، تیرگی، فسخ)

جدیدترین فایل پاورپوینت جامع روابط و ارتباط در ازدواج (جاذبه، تشکیل، ادامه، تیرگی، فسخ) با مطالب مهم پاورپوینت جامع روابط و ارتباط در ازدواج (جاذبه, تشکیل, ادامه, تیرگی, فسخ) ,چرخه زندگی رابطه رمانتیک از نظر لوینگر,روابط چگونه شروع می شوند؟,عاملی که به جاذبه مقدماتی تاثیرمی گذارند؟,تشکیل رابطه,هدف از قرارداد ازدواج,رضایت زناشویی,خشونت نسب,,, برای شما آماده شده است. میتوانید از طریق لینک زیر دانلود کنید.

پاورپوینت جامع روابط و ارتباط در ازدواج (جاذبه، تشکیل، ادامه، تیرگی، فسخ)

روابط
روابط نیز مانند افراد مراحل رشد متفاوتی را طی می کنند. جورج لوینگر جامعه شناس، مدل  مفهومی هدایت کننده ای را درمورد تغییرات رابطه عنوان کرد. این مدل که مدلABCDE نامیده  می شود . 

چرخه زندگی رابطه رمانتیک از نظر لوینگر

1.جاذبه
      2. تشکیل
             3. ادامه
                   4. تیرگی
                           5. فسخ 

روابط چگونه شروع می شوند؟
روابـط ممکن است هنگامی که فرد جدیدی را در یک سالن غذاخوری نشان می کـنیم
 هنگامی که باید دانشجویان جدید وارد یک کلاس می شویم
یا هنگامی که کسی شغلی را در اداره مجاورمیگیرد، آغاز شوند.
اما اغلب اوقات ، ما دیگران را صرفا بر حسب تصادف ملاقات می کنیم.بیشترین مشوق اینگونه تصادفات، مجاورت یا نزدیکی هستند.

فهرست برحی از مطالب
روابط
چرخه زندگی رابطه رمانتیک از نظر لوینگر
روابط چگونه شروع می شوند؟
عاملی که به جاذبه مقدماتی تاثیرمی گذارند؟
تشکیل رابطه
آغاز کردن رابطه
تبادل
خود فاش سازی
احساس تعهد و اعتماد
چه عواملی در مرحله ادامه می توانند رابطه را به سراشیبی بکشانند؟
پاسخ های فعال و منفعل تیره شدن رابطه 
فسخ کردن
ازدواج
قرارداد ازدواج
هدف از قرارداد ازدواج
رضایت زناشویی
خشونت نسبت به همسر
طلاق

سازگاری با طلاق

چه مخاطراتی تعرض ایجاد می کنند و ثبات زندگی زناشویی را به خطر می اندازند؟
حل کردن تعارض ها
مواردی که تاثیرات مخرب بلند مدت بر روابط زناشویی دارند؟
چه تعامل هایی به افزایش رضایت زناشویی منجر می شود؟
روابط خشنود کننده چه رفتار هایی با روابط خشنود کننده ارتباط دارند؟
مهارت هایی که ارتباط را بهبود می بخشند؟
«جنبه های ارتباط»  چگونه باید شروع کرد؟
نحوه گوش کردن
نحوه انتقاد