زیست شناسی · فوریه 3, 2022 0

پاورپوینت دستگاه عصبی انسان

پاورپوینت دستگاه عصبی انسان با محتوای کلیدی سیستم عصبی,دستگاه عصبی,دستگاه عصبی انسان,پاورپوینت سیستم عصبی,پاورپوینت دستگاه عصبی,پاورپوینت دستگاه عصبی انسان و شناسه اختصاصی 27493 آماده دانلود هست.

توضیحات ابن فایل:
دستگاه عصبی شامل مغز، نخاع، دستگاه‌های حسی و تمامی اعصابی که این اندام‌ها را به دیگر مناطق بدن متصل می‌کنند. این اندام‌ها به همراه یکدیگر مسئول کنترل بدن و ارتباط بین مناطق مختلف آن می‌باشند. مغز و نخاع مرکز کنترل که با نام دستگاه عصبی مرکزی شناخته می‌شود را تشکیل می‌دهند.

فهرست مطالب:
مقدمه
عملکردهای دستگاه عصبی
حس
هماهنگی
حرکت
مغز
مخ
مخچه
نخاع
رابطه متقابل دستگاه عصبی با سایر دستگاه‌‌ها


لینک دانلود فایل