پاورپوینت فصل اول کتاب روان شناسی در قرآن (کلیات) نوشته محمد کاویانی

پاورپوینت فصل اول کتاب روان شناسی در قرآن (کلیات) نوشته محمد کاویانی با محتوای کلیدی کتاب روان شناسی در قرآن ,,مفاهیم و آموزه ها,محمد کاویانی,,پاورپوینت کتاب روان شناسی در قرآن,پاورپوینت روان شناسی در قرآن ,,روانشناسی در قرآن,پاورپوینت فصل اول,کلیات و شناسه اختصاصی 31256 آماده دانلود هست.

توضیحات ابن فایل:

پاورپوینت فصل اول کتاب روان شناسی در قرآن، مفاهیم و آموزه ها (کلیات) نوشته محمد کاویانی در حجم  23  اسلاید: 

بخشی از متن:
روانشناسی معاصر در چارچوب اثباتگرایی و تجربه گرایی شکل گرفته است.
مراد از روانشناسی در رهیافت قرآنی آن است که همه مبانی آن براساس قرآن باشد .
روانشناسی در رهیافت قرآنی:
شاخهای معرفی است که به توصیف، تبیین، پیشبینی و کنترل رفتار و فرآیندهای ذهنی انسان بعنوان مخلوق الهی درابعاد جسمانی، روانی، اجتماعی، اخلاقی و معنوی با استفاده از منابع و روشهای تجربی، عقلی و وحیانی می پردازد .
روانشناسی در رهیافت قرآنی، از روانشناسی معاصر، گسترد ه تر خواهد بود.
از نگاه توصیفی صرف به نگاه توصیفی تجویزی و ارزشی تعمیم می یابد.

لینک دانلود فایل