روانشناسی · فوریه 3, 2022 0

پاورپوینت فصل 13 سیزدهم کتاب مبانی نوروسایکولوژی انسان

پاورپوینت فصل 13 سیزدهم کتاب مبانی نوروسایکولوژی انسان با محتوای کلیدی پاورپوینت فصل 13 سیزدهم کتاب مبانی نوروسایکولوژی انسان,پاورپوینت کتاب مبانی نوروسایکولوژی انسان فصل 13,آناتومی قطعات پس سری,ارتباطات قشر بینایی و شناسه اختصاصی 22782 آماده دانلود هست.

توضیحات ابن فایل:

پاورپوینت فصل 13 سیزدهم کتاب مبانی نوروسایکولوژی انسان
پاورپوینت کتاب مبانی نوروسایکولوژی انسان فصل 13

بخشی از متن:
آناتومی قطعات پس سری
قطعات پس سری که در اصل تشکیل دهنده قطب خلفی نیمکره های مغز هستند. در زیر استخوان پس سری واقع در واقع در پشت جمجه قرار گرفته اند. در سطح میانی هر نیمکره مغز قطعه پس سری توسط شیار آهیانه ای –پس سری از قطعه آهیانه ای جدا می شود. در سطح جانبی نیمکره ها هیچ نشانه واضحی بین قشر پس سری و قشر آهیانه ای یا گیجگاهی وجود ندارد .
زیر بخش های قشر پس سری
برودمن قشر مخ میمون را به سه ناحیه  تقسیم کرد اما مطالعاتی که با استفاده از روش های تصویر برداری و نیز تنکیک های آناتومیک جدیدتر انجام گرفته اند ، زیر بخش های ظریف تری را آشکار ساخته اند. هر چند این مسئله هنوز روشن نیست، اما در حال حاضر عقیده کلی بر این است که قشر پس سری میمون واجد نواحی متعدد و مختلفی است به این نکته توجه داشته باشید که بسیاری از نواحی بینایی در قشر های آهیانه ای و گیجگاهی مجاور قرار دارند .

لینک دانلود فایل