ریاضی · فوریه 3, 2022 0

ترسیمات سریع نمودار ها بدون مشتق

ترسیمات سریع نمودار ها بدون مشتق با محتوای کلیدی ترسیم , مشتق , قدر مطلق , مثلثات , درجه دوم و شناسه اختصاصی 31146 آماده دانلود هست.

توضیحات ابن فایل:
در این مقاله به کمک مفاهیم و تعریف ها سعی بر آن است ترسیم انواع نمودار ها را انجام دهیم بدون استفاده از مشتق و جدول تغییرات و …


لینک دانلود فایل