ریاضی · فوریه 3, 2022 0

طرح درس مرحله کشوری درس حسابان

طرح درس مرحله کشوری درس حسابان با محتوای کلیدی طرح, درس, کشوری,سوم ریاضی و فیزیک,توابع پله ای و تابع جزءصحیح,طرح درس کشوری,طرح درس حسابان و شناسه اختصاصی 31141 آماده دانلود هست.

توضیحات ابن فایل:

طرح درس های کشوری بر مبنای سند تحول بنیادین همراه wordچگونه بتوانیم طرح درس های کشوری بر مبنای سند تحول بنیادین همراه word را بنویسیم و رتبه بیاوریم 
پایه ی تحصیلی: 
سوم ریاضی و فیزیک
موضــوع :
توابع پله ای و تابع جزءصحیح صفحات99الی103
عنوان فعالیت :
Don’t ever give up
مدت جلسه :
80دقیقه کلیات قابل ارایه در30دقیقه
تعداد دانش آموزان :
9نفر در 3 گروه(انگیزه،تلاش و هدف)
دبیر ارایه دهنده :
………………………..
شماره جلسه :     19

لینک دانلود فایل