ریاضی · فوریه 3, 2022 0

طرز پیدا کردن مساحت تقریبی اشکال هندسی نامنظم به وسیله ی قضیه ی پیک

طرز پیدا کردن مساحت تقریبی اشکال هندسی نامنظم به وسیله ی قضیه ی پیک با محتوای کلیدی چند ضلعی ,نقاط مرزی, شبکه ای, مثلث مقدماتی و شناسه اختصاصی 31139 آماده دانلود هست.

توضیحات ابن فایل:
طرز پیدا کردن مساحت تقریبی اشکال هندسی نامنظم 


طرز پیدا کردن مساحت تقریبی اشکال هندسی نامنظم به وسیله ی قضیه ی پیک

لینک دانلود فایل