پاورپوینت فصل چهارم 4 کتاب روان شناسی فیزیولوژیک نوشته محمد کریم خداپناهی

پاورپوینت فصل چهارم 4 کتاب روان شناسی فیزیولوژیک نوشته محمد کریم خداپناهی با محتوای کلیدی پاورپوینت روانشناسی فیزیولوژیک خداپناهی,کتاب روان شناسی فیزیولوژیک ,محمدکریم خدا پناهی,خلاصه روانشناسی فیزیولوژیک,پاورپوینت روان شناسی فیزیولوژیک,روانشناسی فیزیولوژیک,ساخت دستگاه عصبی,فصل چهارم و شناسه اختصاصی 31106 آماده دانلود هست.

توضیحات ابن فایل:

پاورپوینت فصل چهارم 4 کتاب روان شناسی فیزیولوژیک نوشته محمد کریم خداپناهی (ساخت دستگاه عصبی) در قالب pptx و در حجم 29 اسلاید: 

بخشی از متن:
ساخت دستگاه عصبی دستگاه عصبی مهره داران از بخشهای دستگاه عصبی مرکزی (مغز و نخاع شوکی)، دستگاه عصبی پیرامونی (تارهای عصبی جمجمه ای و نخاعی و مجموعه ای از گره های عصبی و دستگاه عصبی خودمختار (اندامهای درونی بدن و دستگاه گردش خون تحت تأثیر این دستگاه عصبی هستند که بخشی از تارها، گره ها و هسته های آن در درون و بخشی در بیرون از دستگاه عصبی مرکزی و پیرامونی قرار دارند) تشکیل شده است. ‘ در این بخش ساخت و وظایف کلی بخشهای سه گانه مغز که برای راه اندازی رفتار اهمیت دارند، توضیح داده میشود. 

لینک دانلود فایل