مدیریت · فوریه 3, 2022 0

پاورپوینت فصل یازدهم کتاب برنامه‌ریزی استراتژیک در نظام آموزشی (شکل پذیری برنامه های عملیاتی استراتژ

پاورپوینت فصل یازدهم کتاب برنامه‌ریزی استراتژیک در نظام آموزشی (شکل پذیری برنامه های عملیاتی استراتژ با محتوای کلیدی پاورپوینت ,کتاب برنامه‌ریزی استراتژیک در نظام آموزشی, راجر کافمن, جری جان هرمن ,عباس بازرگان‌ هرندی, فریده مشایخ ,پاورپوینت کتاب برنامه‌ریزی استراتژیک در نظام آموزشی,خلاصه کتاب برنامه‌ریزی استراتژیک در نظام آموزشی, و شناسه اختصاصی 29885 آماده دانلود هست.

توضیحات ابن فایل:

پاورپوینت فصل یازدهم کتاب برنامه‌ریزی استراتژیک در نظام آموزشی (شکل پذیری برنامه های عملیاتی استراتژیک) نوشته راجر کافمن، جری جان هرمن ترجمه عباس بازرگان‌ هرندی، فریده مشایخ در قالب pptx  و در حجم 11  اسلاید:

بخشی از متن:
برنامه عملیاتی(نمونه ای از طراحی یک پاسخ):
با پیروی از ((خط تصمیم))ابتدا آرمان استراتژیک و هدفهای آن تدوین می شود.سپس هدفها را به ((هدف استراتژیک))تبدیل کرده،گزینه های گوناگون پیشنهاد می شود؛:آنگاه تحلیل گزینه های گوناگون و انتخاب گزینه ی مطلوب که باید به پرسشهای:چه؛چگونه؛چه کسی؛کی؛و کجا؛پاسخ دد انجام می شود. 
تحلیل روشها-وسایل:
پس از مشخص شدن هدفهای قابل اندازه گیری (در سطوح فراسوی کلان،کلان،خرد)،باید تعییکرد که چه روش ها و وسایلی(تاکتیکها و ابزار )برای تحقق بخشیدن به هدفها موجود است. 
تجزیه و تحلیل روشها-وسایل:
((روشها))شامل تاکتیکهایی می شود که برای انجام کارها با توجه به ضوابط عملکرد به کار می روند.((وسایل))مسیری است که در آن تاکتیک تحقق می یابد. 

لینک دانلود فایل