مدیریت · فوریه 3, 2022 0

پاورپوینت فصل دهم کتاب برنامه‌ریزی استراتژیک در نظام آموزشی (سیاست گذاری و تعیین ضوابط عملکرد)

پاورپوینت فصل دهم کتاب برنامه‌ریزی استراتژیک در نظام آموزشی (سیاست گذاری و تعیین ضوابط عملکرد) با محتوای کلیدی پاورپوینت ,کتاب برنامه‌ریزی استراتژیک در نظام آموزشی, راجر کافمن, جری جان هرمن ,عباس بازرگان‌ هرندی, فریده مشایخ ,پاورپوینت کتاب برنامه‌ریزی استراتژیک در نظام آموزشی,خلاصه کتاب برنامه‌ریزی استراتژیک در نظام آموزشی,برنامه‌ریزی استراتژیک و شناسه اختصاصی 29883 آماده دانلود هست.

توضیحات ابن فایل:
پاورپوینت فصل دهم کتاب برنامه‌ریزی استراتژیک در نظام آموزشی (سیاست گذاری و تعیین ضوابط عملکرد) نوشته راجر کافمن، جری جان هرمن ترجمه عباس بازرگان‌ هرندی، فریده مشایخ در قالب pptx  و در حجم 9 اسلاید:


بخشی از متن:
مقدمه :
برای انتخاب صحیح از میان انواع نیازها ،آرمانها و هدف ها ،برنامه ریزان استراتژیک باید سیاست گذاری کنند و این سیاست ها باید روشن و تعدادشان محدود باشد 
ویژگی های سیاست های عرضه شده:
با نیازهای انتخاب شده ،پندارها ،مآموریت ها و استراتژیها مرتبط باشد. 
ملاک های نتیجه گرا برای تصمیم گیری به دست دهد. 
قابل حصول باشد .
از نظر منابع انسانی ،مالی و مادی عملی باشد .
قابل ارزیابی باشد 

لینک دانلود فایل