علوم تربیتی · فوریه 3, 2022 0

پاورپوینت فصل هشتم کتاب سیاست گذاری آموزشی (شهروندی و عدالت اجتماعی) ​نوشته لس بل و هوارد استیونسون

پاورپوینت فصل هشتم کتاب سیاست گذاری آموزشی (شهروندی و عدالت اجتماعی) ​نوشته لس بل و هوارد استیونسون با محتوای کلیدی کتاب سیاست گذاری آموزشی, فرآیند, موضوعات و تاثیرگذاری,خلاصه کتاب سیاست گذاری آموزشی,پاورپوینت کتاب سیاست گذاری آموزشی,پاورپوینت سیاست گذاری آموزشی,ppt سیاست گذاری آموزشی,فصل هشتم,شهروندی و عدالت اجتماعی و شناسه اختصاصی 29874 آماده دانلود هست.

توضیحات ابن فایل:
پاورپوینت فصل هشتم کتاب سیاست گذاری آموزشی فرآیند، موضوعات و تاثیرگذاری (شهروندی و عدالت اجتماعی) نوشته لس بل و هوارد استیونسون ترجمه فاطمه حمیدی فر، سعید برومندفر، مارل مسعودی در قالب pptx و در حجم 34 سلاید:

بخشی از متن:
در این فصل تمرکز به سمت سیاسی تغییر جهت پیدا کرده‌است که منظم‌تر بوده و نامحسوس‌تر است ،سیاست به‌عنوان ترویج ارزش‌ها.توجه در این‌جا ،نحوه توسعه سیاست در سطح سازمانی و در راستای اهداف برابری است .در این خصوص تمرکز ویژه روی برابری در محیطی با تنوع قومیتی و فرهنگی است .
آموزش در جامعه چند قومیتی :پیوند بین محیط اجتماعی سیاسی و فعالیت‌های سازمانی .
در سال 1984،دولت بریتانیا با اشتیاق یک گزارش بزرگ در زمینه آموزش کودکان در جامعه چند قومیتی با نام آموزش برای همه منتشر کرد .منشأ این گزارش نگرانی‌هایی بود که در اواخر دهه 1960 توسط اعضای جامعه وست ایندین دین در خصوص عملکرد نسبتاً ضعیف کودکان با پیشینه وست ایندین در مدارس بریتانیا بیان‌شده بود .این گزارش رابطه عملکرد پایین دانش‌آموزان وست ایندین را تایید کرد و مهم‌تر از آن تبعیض نژادی را در سیستم آموزشی کشف کرده که باعث اثرات سوء بر سیاست‌ها و فعالیت‌های سازمانی می‌شد .


لینک دانلود فایل