ریاضی · فوریه 3, 2022 0

پاورپوینت Normal distribution توزیع نرمال

پاورپوینت Normal distribution توزیع نرمال با محتوای کلیدی توزیع نرمال,منحنی نرمال,پرسش,توزیع های چوله ( نامتقارن),کشیدگی توزیع (Kurtosis),منحنی نرمال استاندارد,محاسبه سطح زیر منحنی نرمال و شناسه اختصاصی 29863 آماده دانلود هست.

توضیحات ابن فایل:
پاورپوینت Normal distribution توزیع نرمال 


نوع فایل:power point 
قابل ویرایش: 19 اسلاید 
قابل ویرایش:2 اسلاید انگلیسی 

قسمتی از اسلایدها: 
محاسبه سطح زیر منحنی نرمال  
هر مقداری از یک صفت تحت بررسی را به Z تبدیل می کنیم. 
سپس با استفاده از جدول Zاحتمال آنکه داده ها از آن نقطه تا میانگین قرار گیرند (یا به عبارت دیگر سطح زیر منحنی نرمال از نقطه Z تا 0) را محاسبه خواهیم کرد. 


فهرست مطالب واسلایدها:

توزیع نرمال
منحنی نرمال
پرسش
توزیع های چوله ( نامتقارن)
کشیدگی توزیع (Kurtosis)
منحنی نرمال استاندارد
محاسبه سطح زیر منحنی نرمال


لینک دانلود فایل