نمونه سوال · فوریه 3, 2022 0

نمونه سوال كارگر عمومی بنای سفتكار درجه 3 همراه با پاسخ

نمونه سوال كارگر عمومی بنای سفتكار درجه 3 همراه با پاسخ با محتوای کلیدی نمونه سوال کارگر عمومی سفت کار ادواری فنی حرفه ایی و شناسه اختصاصی 29846 آماده دانلود هست.

توضیحات ابن فایل:

نمونه سوال كارگر عمومی بنای سفتكار درجه 3 همراه با پاسخ

1. نصب چهار چوب با آستانه در كدام يك از محلهاي زير ضروري است؟
الف)- درهاي ورودي مرتبط به حياط – تراس و كوچه ب )- درهاي مربوط به سرويس ها
ج )- درهاي نهار خوريو پذيرايي د )- موارد الف و ب

2.ديوار باربر برابر است با؟
الف)- ديوار 20 سانتي متري ب)- ديوار 22 سانتي متري ج )- ديوار 35 سانتي متري د)- ديوار 15 سانتي متري
3.ديوار را به چه منظوري در ساختمان ايجاد مي كنند؟
الف)- براي تحمل بار و تقسيم فضا ها ب )- براي نگه داري خاكريزها و جلوگيري از ريزش آن
ج )- براي جلو گيري از نفوذ عوامل جوي و سر و صدا د )- همه موارد

لینک دانلود فایل