آموزشی · فوریه 3, 2022 0

سوالات تستی رایانه کار مقدماتی کامل رشته تصویر سازی پایه دهم با جواب مخصوص رشته های کاردانش و فنی و

سوالات تستی رایانه کار مقدماتی کامل رشته تصویر سازی پایه دهم با جواب مخصوص رشته های کاردانش و فنی و با محتوای کلیدی سوالات تستی رایانه کار مقدماتی کامل رشته تصویر سازی پایه دهم با جواب در آخر سوالات و مخصوص رشته های کاردانش و فنی , و شناسه اختصاصی 29844 آماده دانلود هست.

توضیحات ابن فایل:


لینک دانلود فایل