علوم تربیتی · فوریه 3, 2022 0

خلاصه ی فصل هشتم کتاب اصول و مبانی آموزش و پرورش نوشته علی تقی پور ظهیر

خلاصه ی فصل هشتم کتاب اصول و مبانی آموزش و پرورش نوشته علی تقی پور ظهیر با محتوای کلیدی مدیریت , علوم تربیتی , اصول و مبانی آموزش و پزوزش , علی تقی پور ظهیر , خلاصه فصل هشتم و شناسه اختصاصی 29805 آماده دانلود هست.

توضیحات ابن فایل:
خلاصه و نکات مهم فصل هشتم از کتاب اصول و مبانی آموزش و پرورش نوشته ی دکتر علی تقی پور ظهیر 

سر فصل ها: 
مفهوم آموزش و پرورش 
مفهوم یادگیری 
مفهوم تدریس 
معرفی ویژگی های مفهوم تدریس با ذکر مثال 
نقش تدریس در فرایند آموزش و پرورش 

لینک دانلود فایل