حسابداری · فوریه 3, 2022 0

محاسبه متغیرهای مالی شرکت پارس دارو از سال 80 الی 89

محاسبه متغیرهای مالی شرکت پارس دارو از سال 80 الی 89 با محتوای کلیدی محاسبه متغیرهای مالی شرکت پارس دارو از سال 80 الی 89 و شناسه اختصاصی 17563 آماده دانلود هست.

توضیحات ابن فایل:
محاسبه متغیرهای مالی شرکت پارس دارو از سال 80 الی 89
دسته: مدیریت مالی- حسابداری
فرمت:Excel
این فایل شامل متغیرهای اهرم مالی، نسبت قیمت به سود، ارزش بازاری به دفتری، اندازه، ضریب بتا، اهرم مالی صنعت، نسبت تمرکز(شاخص هرفیندال) و بازده غیر عادی شرکت پارس دارو در فاصله زمانی سالهای 80 الی 89 می باشد.


لینک دانلود فایل