روانشناسی · فوریه 3, 2022 0

مقاله افسردگي در نابينايان

مقاله افسردگي در نابينايان با محتوای کلیدی مقاله افسردگي در نابينايان,افسردگي در پسران و دختران نابينا و شناسه اختصاصی 15456 آماده دانلود هست.

توضیحات ابن فایل:
افسردگي در نابينايان
در سال 1374 مطالعهاي مقدماتي و آزمايشي Pilot Study در زمينه افسردگي در نابينايان صورت گرفت. نتايج مقدماتي حاكي از اينكه نابينايان داراي افسردگي خفيفي هستند.
نتايج همچنان نشان داد كه دختران نابينا نسبت به پسران نابينا افسرده‌ترهستند. در اين تحقيق محدوديت‌هايي از جمله تهيه پرسشنامه به خط بريل و اجراي آن وجود داشت. اما مهمترين محدوديت حجم نمونه مي‌باشد كه در تحقيق جامعي كه در حال اجرا بود كل جامعه آماري نابينايان تحت پوشش بهزيستي و مراكز توانبخشي استان اصفهان مورد سنجش قرار گرفت.

افسردگي در پسران و دختران نابينا
دختران نابينا نسبت به پسران نابينا افسرده‌تر هستند.

مقدمه
همه علوم سعي دارند به گونه‌اي در حل مشكلات و مسائل زيستي بشري نقشي بر عهده بگيرند و بشر را در دست يافتن به آمال و هدفهايش ياري دهند. تحقق اين امر بدون تحقيق و پژوهش پيرامون مشكلات زندگي انساني غير‌ممكن به نظر مي‌رسد و مي‌توان گفت جامعه‌اي به ترقي و درجات بالاي علمي دست خواهد يافت كه از تمام نيروهاي انساني خود براي پيشبرد اهدافش استفاده نمايد.
اصولاٌ اگر اين نظريه علمي را بپذيريم كه ضعف و ناتواني هر انساني در پاره‌اي از فعاليتها سد پيشرفت و توانمندي او در ساير جنبه‌هاي ذهني و عملي نيست ناگزير بايد اين نكته را نيز بپذيريم كه توجه و رسيدگي به مشكلات انسانهاي معلول گامي در جهت رسيدن به جامعه‌اي مترقي و سالم است.
از جمله افراد معلول نابينايان هستند كه بخشي از هر جامعه را تشكيل مي‌دهند. اين گروه به علت نقص عضو از كارآيي لازم مؤثر در مديريت جامعه محروم مانده‌اند، در صورتي كه با آموزش صحيح و مناسب و با تقويت ديگر حواس خود مي‌توانند به نحوي از انحنا در عرصه فعاليتهاي اجتماعي نقشي بر عهده بگيرند. بنابراين توجه به مشكلات اين افراد براي توسعه و تقويت نيروهاي فعال جامعه و نهايتاٌ پيشرفت كشور بايد بيش از بيش جدي گرفته شود. البته نابينايان به علت نقص عضو با مشكلاتي مواجه هستند و مشكلات رواني افراد را مي‌توان سرچشمه ساير مشكلات آنان دانست. به اين ترتيب رسيدگي به مسائل و اقدام براي رفع گرفتاري‌هاي اين قشر زواياي گوناگون از جمله تأمين رفاه بيشتر آنان مي‌تواند در رسانيدن اين افراد به سطحي قابل قبول از توانايي كه منجر به استفاده از استعدادها و توانمندي‌هايشان شود، ضروري است.


لینک دانلود فایل